Οσφυαλγία και εργασία

Το 2020 620 εκατομμύρια άνθρωποι έπασχαν από οσφυαλγία, περίπου το 10% του παγκόσμιου
πληθυσμού, ενώ το 2050 ο αριθμός εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 843 εκατομμύρια. Τουλάχιστον μια φορά
στην ενήλικη ζωή του ένας άνθρωπος θα παρουσιάσει συμπτώματα πόνου στη μέση, δηλαδή οσφυαλγία.
Το μεγαλύτερο ποσοστό αναρρωτικών αδειών στο δυτικό κόσμο δίνονται λόγω οσφυαλγίας. Το γεγονός
αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό.
Η οσφυαλγία είναι η κύρια αιτία ανικανότητας για εργασία στις ΗΠΑ στους εργαζόμενους κάτω των 45
ετών. Στη Μεγάλη Βρετανία το κόστος από τις επισκέψεις λόγω οσφυαλγίας, μόνο στους γενικούς
ιατρούς, στοίχισε στο εθνικό σύστημα υγείας (NHS) το ποσό των 5 δισεκατομμυρίων λιρών το χρόνο.
Αντίστοιχα στις ΗΠΑ το κόστος ετησίως λόγω οσφυαλγίας και αυχεναλγίας ανήλθε στο ποσό των 134
δισεκατομμυρίων δολαρίων.

 

Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου εμφάνισης οσφυαλγίας είναι το μεγάλο σωματικό βάρος, η
κληρονομικότητα, η έλλειψη σωματικής άσκησης, η φύση της εργασίας ενός ατόμου και ψυχικοί
παράγοντες. Παθολογικές καταστάσεις όπως τα κατάγματα και οι όγκοι στη μέση θα πρέπει να
διαγιγνώσκονται έγκαιρα από ειδικούς ιατρούς.

 

Η φύση της εργασίας ενός ατόμου είναι πολύ σημαντική. Οι χειρωνακτικές εργασίες, η άρση μεγάλων
βαρών, ο χειρισμός μηχανημάτων με κραδασμούς, η παρατεταμένη ορθοστασία, και η ενασχόληση με
αγροτικές εργασίες αυξάνουν κατά πολύ την εμφάνιση συμπτωμάτων οσφυαλγίας.
Οι γυναίκες εμφανίζουν πιο συχνά συμπτώματα οσφυαλγίας σε σχέση με τους άνδρες.
Ακόμα και άτομα όπου η εργασία τους είναι καθιστική, δουλεύουν σε γραφεία, παρουσιάζουν συχνά
οσφυαλγία. Ο λόγος είναι η πολύωρη καθιστή στάση και η κακή εργονομία του χώρου, μη ανατομικές
καρέκλες, τοποθέτηση του υπολογιστή σε λάθος ύψος κ.α.

 

Η πρόληψη είναι σημαντική ώστε να μειώσουμε τα ποσοστά εμφάνισης των συμπτωμάτων και κατά
συνέπεια τον εκφυλισμό της σπονδυλικής στήλης. Λιγότερες αναρρωτικές άδειες, μικρότερο κόστος τόσο
για τις επιχειρήσεις όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αποφυγή συχνής λήψης φαρμάκων από τους
ασθενείς, είναι μερικά από τα οφέλη της πρόληψης.

 

Έχει μεγάλη σημασία να εστιάσουμε στη χρήση μη φαρμακευτικών μέσων στην καταπολέμηση της
οσφυαλγίας. να μειώσουμε τη χρήση αντιφλεγμονοδών φαρμάκων και κυρίως τη χρήση οπιοειδών.
Καλύτερος σχεδιασμός και εργονομία των χώρων εργασίας, διαλείματα ανάπαυσης κατά την εργασία
είναι κάποια από τα μέτρα που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

author avatar
vasilopoulos vasilopoulos

Συναινώ στην επεξεργασία (συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, καταγραφή, διάρθρωση, προσαρμογή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, αποθήκευση, επεξεργασία, διατήρηση, συσχέτιση ή συνδυασμός, συμπλήρωση, αλλαγή, διόρθωση, διαγραφή) των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, τα οποία σας παραχωρώ ανωτέρω προς επεξεργασία και χρήση στην έκταση και για το σκοπό που αναφέρω με το αίτημά μου και με στόχο την εξυπηρέτησή μου. Επίσης, έχω λάβει γνώση ότι οι πληροφορίες μου και τα προσωπικά δεδομένα μου που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της μεταξύ μας επικοινωνίας και συναινώ ανεπιφύλακτα να τηρείται αρχείο της αλληλογραφίας μας και των προσωπικών δεδομένων μου στην εταιρεία σας έχοντας λάβει γνώση της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρείας σας.