ορθοπεδικός καλός Βασιλοπουλός Αριστομένης

Περιπροθετικά κατάγματα

Περιπροθετικά κατάγματα ονομάζονται τα κατάγματα που συμβαίνουν στα ανατομικά σημεία που έχει προηγηθεί αρθροπλαστική ή οστεοσύνθεση.

 

 

Δηλαδή κατάγματα πέριξ των υλικών, πέριξ των προθέσεων.

 

Είναι σοβαρές καταστάσεις που απαιτούν ειδικές τεχνικές και μεθόδους χειρουργικής αποκατάστασης με εξειδικευμένα υλικά τις περισσότερες φορές.

 

 

Ποια είναι τα αίτια και γιατί αυξάνεται ο αριθμός των περιπροθετικών καταγμάτων στις μέρες μας?

 

 

 

 • Το πιο συχνό αίτιο πρόκλησης ενός περιπροθετικού κατάγματος είναι η πτώση του ασθενούς.
 • Ο αυξημένος αριθμός αρθροπλαστικών, ισχίου, γόνατος κυρίως άλλα και ώμου, σε παγκόσμιο επίπεδο συντελεί στο να αυξάνεται ο αριθμός των περιπροθετικών καταγμάτων.
 • Η γήρανση του πληθυσμού, αυξάνει τις πιθανότητες περιπροθετικών καταγμάτων.
 • Η έντονη δραστηριότητα των ηλικιωμένων ατόμων είναι επίσης αιτία πρόκλησης περιπροθετικού κατάγματος. Πλέον τα μεγάλα σε ηλικία άτομα ασκούν αθλητικές δραστηρίοτητες με κατά συνέπεια αυξημένο αριθμό πτώσεων και κακώσεων.
 • Η χαλάρωση των προθέσεων προδιαθέτει σε εμφάνιση κατάγματος, ακόμα και σε κακώσεις χαμηλής βίας.
 • Η αστοχία υλικού από προηγούμενη χειρουργική επέμβαση.
 • Απουσία τακτικού επανελέγχου μετά από ένα χειρουργείο αρθροπλαστικής, μας στερεί την δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού πιθανών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.
 • Μη αποδεκτός προσανατολισμός των προθέσεων από προηγούμενο χειρουργείο. Μειώνει το χρόνο ζωής μιας αρθροπλαστικής και προδιαθέτει στην εμφάνιση περιπροθετικού κατάγματος.

 

 

 

Τι λαμβάνουμε υπόψη για την αντιμετώπιση των περιπροθετικών καταγμάτων

 

 

 • Η αντιμετώπιση των καταγμάτων αυτών είναι κατά βάση χειρουργική. Είναι σύνθετες κακώσεις που δύσκολα μπορούν να αποκατασταθούν συντηρητικά.
 • Η θέση και ο τύπος του κατάγματος παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του.
 • Η κατάσταση της πάσχουσας περιοχής τόσο του οστού όσο και των μαλακών μορίων. Συνυπάρχοντα οστικά ελλείματα στην περιοχή μπορεί να απαιτήσουν τόσο τη χρήση ειδικών υλικών όσο και οστικών μοσχευμάτων.
 • Συννοσηρότητες λαμβάνονται υπόψη στην λήψη απόφασης για την κατάλληλη θεραπεία.
 • Η κατάσταση της προηγούμενης πρόθεσης, εάν είναι σταθερή ή χρειάζεται αντικατάσταση, δηλαδή αναθεώρηση των υλικών όπως την ονομάζουμε.

Πολλές φορές είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε τόσο σε αναθεώρηση της αρθροπλαστικής όσο και σε ταυτόχρονη οστεοσύνθεση.

 

 

Σημεία που χρήζουν ειδικής προσοχής

 

 • Προσεκτικός και πλήρης προεγχειριτικός έλεγχος, λεπτομερής λήψη ιστορικού.
 • Αξιολόγηση από τον αναισθησιολόγο και προετοιμασία ακόμα και για μεγάλης διάρκειας επέμβαση.
 • Ενημέρωση για το είδος των υλικών που είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη επέμβαση.
 • Ειδικός εξοπλισμός απεικόνισης εντός της χειρουργικής αίθουσας (πχ C-ARM).
 • Δυνατότητα ΜΕΘ σε περίπτωση που χρειαστεί.
 • Εμπειρία της χειρουργικής ομάδας στην αντιμετώπιση αυτού του τύπου των καταγμάτων.
 • Μπορούμε να πούμε πως τα περιπροθετικα κατάγματα είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία κακώσεων που θέτει σε δοκιμασία τόσο τον ασθενή και το περιβάλλον του όσο και τη χειρουργική ομάδα που θα αναλάβει την αντιμετώπιση της.

 

 

Περιπροθετικά κατάγματα κοτύλης, ισχίου και γόνατος

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και απορίες σχετικά με την αντιμετώπιση των περιπροθετικών καταγμάτων, καλέστε μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Tηλ. Ιατρείου: 210 2203222

Κινητό: 6943908981

Email: vasilopoulosaris@hotmail.com

Web: orthovasilopoulos.gr

Συναινώ στην επεξεργασία (συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, καταγραφή, διάρθρωση, προσαρμογή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, αποθήκευση, επεξεργασία, διατήρηση, συσχέτιση ή συνδυασμός, συμπλήρωση, αλλαγή, διόρθωση, διαγραφή) των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, τα οποία σας παραχωρώ ανωτέρω προς επεξεργασία και χρήση στην έκταση και για το σκοπό που αναφέρω με το αίτημά μου και με στόχο την εξυπηρέτησή μου. Επίσης, έχω λάβει γνώση ότι οι πληροφορίες μου και τα προσωπικά δεδομένα μου που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της μεταξύ μας επικοινωνίας και συναινώ ανεπιφύλακτα να τηρείται αρχείο της αλληλογραφίας μας και των προσωπικών δεδομένων μου στην εταιρεία σας έχοντας λάβει γνώση της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρείας σας.