Αρθροσκόπηση ώμου

Όπως και το γόνατο, ο ώμος πλέον είναι μια άρθρωση όπου μπορεί να αρθροσκοπηθεί.

Ο ώμος αποτελείται από το βραχιόνιο οστό, την ωμοπλάτη και την κλείδα. Βασικά στοιχεία της άρθρωσης του ώμου είναι η ωμογλήνη της ωμοπλάτης και η κεφαλή του βραχιονιου. Η σύνδεση μεταξύ των στοιχείων της άρθρωσης γίνεται μέσω τενόντων, οι οποίοι αποτελούν το στροφικό πέταλο του ώμου, την οποία σταθεροποιούν αλλά και θέτουν σε κίνηση.

Το στροφικό πέταλο του ώμου αποτελείται από τον υπερακάνθιο, τον υπακάνθιο, τον υπoπλάτιο και τον ελάσσονα στρογγύλο.

Για να αρθροσκοπήσουμε την άρθρωση του ώμου, μέσω μικρών τομών, εισερχόμαστε εντός της άρθρωσης την οποία γεμίζουμε με φυσιολογικό ορό ώστε να έχουμε καλύτερη ορατότητα και περνάμε το αρθροσκόπιο μας μέσα στην άρθρωση με σκοπό τη διάγνωση αλλά και την αποκατάσταση βλαβών.

Οι βλάβες που αποκαθίστανται αρθροσκοπικά στην άρθρωση του ώμου είναι οι ρήξεις του στροφικού πετάλου, οι ρήξεις του επιχειλίου χόνδρου, αφαίρεση ελεύθερων τεμαχίων από την άρθρωση και αποκατάσταση συνδεσμικών ρήξεων. Μπορούν επίσης να αποκατασταθούν και βλάβες στον υπακρωμιακό χώρο που είναι εκτός της άρθρωσης του ώμου.

Συνήθως οι ασθενείς εξέρχονται την ίδια ήμερα του χειρουργείου ή ένα 24ωρο μετά.

Η αποκατάσταση μετά το χειρουργείο εξαρτάται από το είδος της επέμβασης και το φυσικοθεραπευτικό πλάνο που θα επιλεγεί. Στόχος της φυσικοθεραπείας είναι η αύξηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης, η μυική ενδυνάμωση και ο έλεγχος του πόνου.