ορθοπεδικός καλός Βασιλοπουλός Αριστομένης

Περιπροθετικά κατάγματα

Ορθοπεδικός Χειρουργός Αριστομένης Βασιλόπουλος

Περιπροθετικά κατάγματα

Ως περιπροθετικά κατάγματα ορίζονται τα κατάγματα που συμβαίνουν σε οστά στα οποία υπάρχουν ήδη υλικά από προηγούμενες επεμβάσεις ολικών αρθροπλαστικών, κυρίως ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος.

Τα κατάγματα αυτά μπορεί να συμβούν μετεγχειρητικά συνήθως μετά από πτώσεις αλλά και διεγχειρητικά.

Τα περιπροθετικά κατάγματα είναι πρόκληση για τον ορθοπαιδικό χειρουργό που θα κληθεί να τα αντιμετωπίσει λόγω της πολυπλοκότητας που τα χαρακτηρίζει.

Λόγω της αυξανόμενης γήρανσης του πληθυσμού και κυρίως της αύξησης του πληθυσμού που υποβάλλεται σε ολική αρθροπλαστική τα κατάγματα αυτά είναι πλέον πιο συχνά από ότι στο παρελθόν και ο αριθμός τους αυξάνεται.

Για την αντιμετώπιση τους πρέπει να υπάρχει γνώση του χειρουργού τόσο αναθεώρησης αρθροπλαστικών όσο και οστεοσύνθεσης καταγμάτων.

Η οστεοπόρωση και τα οστικά ελλείματα που συνυπάρχουν στις καταστάσεις αυτές δυσκολεύουν την αντιμετώπιση τους και αυξάνουν τις επιπλοκές, εκτεταμένες αποκολλήσεις μαλακών μορίων συνήθως είναι αναγκαίες αυξάνοντας την απώλεια αίματος.

Η θέση του κατάγματος όσο και η εμβιομηχανική θα καθορίσουν το πως θα αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο κάταγμα και με τι υλικά.

Τα αποτελέσματα ποικίλουν από τον τύπο του κατάγματος, τη γενική κατάσταση του ασθενούς, την ηλικία του, το βάρος του και άλλους παράγοντες.

Η φυσικοθεραπεία παίζει και εδώ πολύ σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση του ασθενούς, εδικά πρωτόκολα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος της επέμβασης.

Γενικά είναι μια δύσκολη κατάσταση που θέτει σε δοκιμασία τόσο τον ασθενή και το περιβάλλον του όσο και το χειρουργό που θα αναλάβει την αντιμετώπιση της.

Συναινώ στην επεξεργασία (συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, καταγραφή, διάρθρωση, προσαρμογή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, αποθήκευση, επεξεργασία, διατήρηση, συσχέτιση ή συνδυασμός, συμπλήρωση, αλλαγή, διόρθωση, διαγραφή) των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, τα οποία σας παραχωρώ ανωτέρω προς επεξεργασία και χρήση στην έκταση και για το σκοπό που αναφέρω με το αίτημά μου και με στόχο την εξυπηρέτησή μου. Επίσης, έχω λάβει γνώση ότι οι πληροφορίες μου και τα προσωπικά δεδομένα μου που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της μεταξύ μας επικοινωνίας και συναινώ ανεπιφύλακτα να τηρείται αρχείο της αλληλογραφίας μας και των προσωπικών δεδομένων μου στην εταιρεία σας έχοντας λάβει γνώση της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρείας σας.